Privatlivspolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. I vores dataoverblik kan du læse om behandling af data i korte træk.

Ebeltoft Feriehusudlejning er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler, og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi indsamler oplysninger om gæster, besøgende på vores hjemmesider, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobansøgere samt om medarbejdere fra offentlige myndigheder.

Indledning

Personoplysninger er informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig eller som enkeltstående information eller i kombination med andre. Når du benytter vores hjemmeside eller kontakter os via fx telefon eller e-mail, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Det sker fx ved almindelig brug af vores hjemmeside, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller foretager en booking via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse.

Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies  beskriver, hvordan vi som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om

 • medarbejdere
 • kunder
 • personer, der indgår i dialog med os om en evt. fremtidig kunde-/leverandørrelation
 • jobansøgere
 • brugere af vores hjemmeside
 • leverandører
 • medarbejdere hos vores leverandører

Når du indgår i nogen af ovenstående dialoger eller brugerscenarier og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Datapolitik finder anvendelse.


Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du bruger vores hjemmeside har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores hjemmeside, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet lige her.

Bestiller du et katalog fra vores hjemmeside gemmer vi dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Du bliver således oprettet i vores kundekartotek på den måde, at du fremadrettet får tilsendt vores nyeste katalog.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse til formålet. Dine data bliver behandlet via MailChimp.

Når du booker et ophold hos os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere vores service iht. aftale samt fx modtage online betaling. 

Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger via vores hjemmeside, herunder i mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

Kunder (herunder husejere) bliver registreret med personlige oplysninger i vores CRM med det formål, at vi kan opretholde en struktureret salgs- og kundehåndteringsproces. Vi registrerer navn, efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Ved generel mailkorrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur blive opbevaret i vores ansattes mailklienter.

Vi opbevarer personlige data på alle medarbejdere i form af navn, adresse, kontonummer, fødselsdato, telefonnummer og i nogle tilfælde personlig e-mailadresse.

Vi opbevarer personlige data, som er oplyst af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder, som ønsker at være leverandør til os. Det kan være personlige data, der er givet til os, i forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, kontraktoplæg, etc.


Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.


Formål

Oplysninger kan bruges til at identificere dig som bruger og vise dig annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold på vores platform.

Personlige oplysninger om gæster, samarbejdspartnere og leverandører behandles desuden med henblik på at kunne levere ydelser – og i den forbindelse kommunikere og afregne til og med dig.


Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  


Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysninger til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.


Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.


Samtykke

Når du som gæst foretager et køb eller en reservation hos os, giver du automatisk tilladelse til, at vi bruger dine personlige oplysninger med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser herunder at målrette vores kommunikation i den kontekst. Der oprettes desuden en brugerprofil, som du bl.a. kan bruge til at holde dig opdateret med dine køb hos os ved at logge ind på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside har du desuden mulighed for at give dit eksplicitte samtykke til henholdsvis:

 1. Lagring af cookies
  Samtykke kan trækkes tilbage lige her.
 2. Tilmelding til nyhedsbrev
  Samtykke kan trækkes tilbage ved at afmelde nyhedsbrev via et link i et af vores nyhedsbreve
 • Brug af personlige oplysninger til markedsføring (vælges ved køb)
  Samtykke kan trækkes tilbage ved at kontakte os (se øverst i denne politik)


Videregivelse af oplysninger

Med det formål at målrette budskaber – herunder annoncer på forskellige sociale medier og via Google – kan dine personlige data samt data om din brug af vores hjemmesider, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. blive videregivet til databehandlere for behandling iht. dit specifikke samtykke.

Vi benytter derudover en række leverandører/databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.


Dine rettigheder

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du bedes henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Kontakt os, hvis du vil sende en indsigelse – og såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har endvidere mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Dette websted ejes af Ebeltoft Feriehusudlejning (CVR-nr. 28492464), S. A. Jensens Vej 3A, 8400 Ebeltoft.