Beskatning

{{vm.getLabel('Global.Loading')}}

{{getLabel('Filters.Advanced')}}

{{vm.getAdvancedFilterTitle()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}
{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

{{vm.getShowHideAdvancedFilterLabel()}}

Vis flere filtre

Nedenfor er beskrevet de generelle regler for beskatning af indkomst ved udlejning af fritidshuse uden for erhverv.

Så meget kan du tjene 
Udlejning af feriehuse er dansk turismes største overnatningssektor med næsten 43% af samtlige overnatninger, og netop derfor er beskatningen relativt lempelig.

1. Fast fradrag 
Denne metode er den letteste og derfor også mest brugte ved udlej­ning af feriehuse, og er ideel til ud­lejere, hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset.

Vælges denne metode, er de første 46.100 kr. (2024) af bruttolejeindtægten skattefri. Bruttolejeindtægten er inkl. særskilte bidrag til el, gas, varme m.v. Herefter fratrækkes der 40% af den resterende bruttolejeindtægt.

Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst.

EKSEMPEL 2021
Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr. 80.000   
Bundfradrag kr. 46.100
I alt kr. 33.900
40% fradrag kr. 13.560
Skattepligtig indkomst kr. 20.340,-

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst, som negativ kapitalindkomst.


2. Regnskabsmæssigt fradrag

Denne metode er udregningsmæssigt en smule mere kompliceret, men ved udlejning i større omfang kan metoden være lønsom.

I stedet for at benytte 40% fradragsreglen kan du vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og ud­gifter. Der er fradrag for faktiske udgifter forbundet med udlejningen, men til gengæld ikke noget bundfradrag på 40.000 kr.

De fradragsberettigede udgifter opgøres forholdsmæssigt i forhold til den samlede udlejningsperiode i indkomståret. Hvis eksempelvis fritidshuset er udlejet 25 uger, beregnes andelen af de fradragsberettigede udgifter som 25/52. Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar, ejendomsskatter og andre udgifter forbundet med udlejning. Vedligeholdelse af selve huset kan ikke fratrækkes.

Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst.

EKSEMPEL
Bruttolejeindtægt inkl. el m.v. kr. 20.000  
Udgifter til el m.v. kr. 3.000
Forsikringer kr. 1.000 
Afskrivninger inventar kr. 1.000   
Vedligeholdelse inventar  kr. 2.500 
Andel ejendomsskat kr. 1.500 
Skattepligtig indkomst kr. 11.000 

Du betaler kun ejendomsværdiskat i de perioder, hvor fritidshuset ikke er udlejet. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst som negativ kapitalindkomst.

Skift mellem fradragsmetoderne 
Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag til fast fradrag. Det er derimod muligt at gå den anden vej.

Yderligere information findes i pjecen “Udlejning af bolig,” som kan rekvireres hos ToldSkat eller på ToldSkats hjemmeside: www.toldskat.dk