En sæsonkalender gælder for et sæsonår og tilpasses hvert år.