Strandregler

Velkommen til den jyske østkyst...

For at alle kan nyde opholdet i dette dejlige område, er det nødvendigt at tage hensyn til både den specielle natur og til andre mennesker.

Strandregler:

  • Kun færdsel til fods er tilladt
  • Benyt de markerede stier
  • Klitterne må ikke beskadiges ved gravning o.l.
  • Hunde må ikke tages med på strande som er mærket med det blå flag
  • De opsatte affaldsspande skal benyttes
  • Der findes kun livredder på strande med særlig mærkning