Skadedyr

Vi befinder os i Nationalpark Mols Bjerge, og naturen kan ikke holdes ude, når vinduer og dørene står åbne om sommeren. Hvepse- eller biboer fjernes kun ved akut fare for mennesker, da insekterne ofte ikke er agressive over for mennesker. Edderkopper, bænkebidere og myrer er en del af naturen, og det kan ikke undgås at disse dyr kryber ind i huset. Hvis de optræder i stort antal og bliver en gene, vil vi gøre hvad vi kan for at fjerne dem.

Det hænder at en husmår rykker ind på loftet. Dyret kan forvolde stor skade på tag og isoleringsmateriale, så du bedes kontakte Ebeltoft Feriehusudlejning ved mistanke om, at en husmår har bosat sig i feriehuset. Indimellem kan der også dukke en mus op, og her bedes du ligeledes kontakte os, så vi kan afhjælpe hurtigst muligt.

Tilbage til A-Z info