Reklamation/mangler

Du er som lejer ansvarlig for huset og dets inventar i lejeperioden. Hvis et eller andet går i stykker, skal dette meddeles til Ebeltoft Feriehusudlejning hurtigst muligt og inden afrejse. Skulle der ske større uheld, vil dette blive udbedret af en håndværker for din regning. Uforskyldte skader/skader sket ved almindelig brug på normale installationer, f.eks. vandvarmer, radiator eller vandinstallationer, vil blive ordnet på ejers regning. 

Anmeldelse af skader, mangler og reklamationer fra forrige lejer eller ved lejestart skal omgående ske til Ebeltoft Feriehusudlejning eller senest til næste åbningsdag på kontoret. Skader/mangler meldt ved eller efter afrejse berettiger ikke til afslag, erstatning, m.v.

Reklamation over rengøring eller lignende skal meddeles med det samme. Vi har længe åbent om lørdagen (hele året) samt søndag formiddag i sommerhalvåret. Se udleverede åbningstider.
Som hovedregel skal vi have haft mulighed for udbedring, inden der kan blive tale om erstatning eller kompensation.

Tilbage til A-Z info