Personantal

Ved booking opgiver du hvor mange personer der er i huset i lejeperioden. Dette personantal må ikke overskrides. Hvis du får besøg, skal dette meddeles Ebeltoft Feriehusudlejning, som indhenter tilladelse hos ejeren. Hvis vi ved kontrol finder for mange i huset i forhold til det opgivne antal, kan det medføre bortvisning af det antal personer der ikke er omfattet af lejemålet.

Tilbage til A-Z info