Grundarealet

I vore beskrivelser finder man ofte ordet "naturgrund". Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge osv. Disse "naturgrunde" er af ejeren overladt til naturen selv.

Derfor kan man som gæst ikke regne med at kunne benytte hele grunden og kan ikke forlange græs eller andre vækster klippet, så f.eks. børnene kan spille bold.

Der kan ikke stilles krav om hvor ofte græsset skal slåes, dog er der græsslåning på mange grunde hver 2. uge.

Tilbage til A-Z info