Affald/Renovation

Ved hvert feriehus er der opstillet affaldscontainere, som hører til huset.

Affaldsafhentningen planlægges af renovatøren RenoDjurs, og du kan ikke forvente at ankomme til en tom container. Affaldet bliver hentet ved huset, dog i nogle tilfælde skal containeren stå/stilles et bestemt sted - du vil blive informeret herom, hvis det er tilfældet i det hus du har lejet.

Vær venligst opmærksom på at renovatøren kun medtager det affald der er i containeren samt står ved siden af i en af renovatørens egne affaldssække med betalt afhentning (se nedenfor).

Information over tømningsdage kan fås på vores kontor. 

Gæsterne har mulighed for at købe en affaldssæk mærket "RenoDjurs" for ekstra affald her på kontoret. RenoDjurs tager kun disse skraldesække med.

Til sidst en vigtig opfordring:
Affaldet bedes sorteres således at tomme flasker, dåser, pap og papir bringes til en af de mange affaldsøer, der findes i området.