Strandregler

Velkommen til den jyske østkyst...

For at alle kan nyde opholdet i dette dejlige område, er det nødvendigt at tage hensyn til både den specielle natur og til andre mennesker.

Strandregler:
- Kun færdsel til fods er tilladt.
- Benyt de markerede stier.
- Klitterne må ikke beskadiges ved gravning o.l.
- Indhegnede områder med nyplantet hjælme 
  m.m. skal have fred, så planterne kan gro.