Reklamation/mangler

De er, som lejer, ansvarlig for huset og dets inventar i lejeperioden. Hvis det skulle ske for Dem at et eller andet går i stykker skal dette straks meddeles til Ebeltoft Feriehusudlejning. Hvis der skulle ske større uheld for Dem vil dette blive udbedret af en håndværker på Deres regning. Hvis der sker noget med de normale installationer f.eks. vandvarmer, radiator eller vandinstallationer vil dette blive ordnet på ejers regning. Anmeldelse af skader, mangler og reklamationer fra forrige lejer eller ved lejestart skal omgående ske til Ebeltoft Feriehusudlejning. Hvis umuligt, da senest 48 timer. Skader/mangler meldt ved afrejse berettiger ikke til afslag, erstatning, m.v.

Reklamation over rengøring eller lignende skal meddeles med det samme. Vi har åbent længe lørdag (sommer) og søndag formiddag. Se udleverede åbningstider.

Tilbage til A-Z info