Priser

Priserne i kataloget er anført i DKK ved de enkelte huse og gælder for 1 uges leje. Priserne er gyldige i sæson 2016/2017. Alle priser er excl. el, vand, varme, ekstra inventar m.m. Alle ydelser opkræves særskilt. Prisændringer kan forekomme ved væsentlig ændringer af lejemålet eller forbrugspriser fra udbyderen side.

Tilbage til A-Z info