Priser

Priserne i kataloget er anført i DKK ved de enkelte huse og gælder for 1 uges leje. Priserne er gyldige i sæson 2018.
Alle priser er excl. el, vand, varme, ekstra inventar m.m. Alle ydelser opkræves særskilt.
Prisændringer kan forekomme ved væsentlige ændringer af lejemålet eller forbrugspriserne fra udbyderens side.

Tilbage til A-Z info