Grundarealet

I vore beskrivelser finder De ofte ordet "naturgrund". Dermed menes f.eks. hede, højt græs, ujævn jordbund, vildtvoksende enge osv. Disse "naturgrunde" er af ejeren overladt til naturen selv. Derfor må De ikke regne med at De kan benytte hele grunden og kan ikke fordre grunden klippet, så f.eks. børnene kan spille bold.

Tilbage til A-Z info