Affald/Renovation

Ved hvert feriehus er der opstillet affaldscontainere, som hører til huset.

Affaldsafhentningen planlægges af renovatøren RenoDjurs, og De kan ikke forvente, at ankomme til en tom container. Affaldet bliver hentet ved huset, dog i nogle tilfalde skal containeren fremstilles.

Du vil blive informeret herom, hvis det er tilfalde i det hus, De har lejet.

Vær venligst opmærksom på at renovatøren kun medtager det affald der er i containeren og ikke det affald der eventuelt står ved siden af en fyldt container eller ligger på grunden.

Information over tømningsdage kan fås på vores kontor. 

Gæsterne har mulighed for at købe en affaldssæk mærket "RenoDjurs" for ekstra affald her på kontor. RenoDjurs tager kun disse skraldesække med.

Til sidst en vigtig opfordring:
Affaldet bedes sorteres således at tomme flasker, dåser, pap og papir bringes til en af de mange affaldsøer, der findes i området.