Affald/Renovation

I de fleste områder er der opstillet affaldscontainere ved huset, som er forsynet med en nøgle der enten udleveres sammen med husnøglen eller hænger i huset.

Affaldsafhentningen planlægges af renovatøren, og De kan ikke forvente, at ankomme til en tom container. Affaldet bliver hentet ved huset og renovatøren har nøgle til alle containere. Vær venligst opmærksom på at renovatøren kun medtager det affald der er i containeren og ikke det affald der eventuelt står ved siden af en fyldt container eller ligger på grunden.

Mange steder forefindes ikke containere, men affaldssække i stativer - disse hentes ligeledes ved huset og en ny isættes af renovatøren.Information over tømningsdage kan fås på vore kontorer. 

Til sidst en vigtig opfordring:
Affaldet bedes sorteres således at tomme flasker, dåser, pap og papir bringes til en af de mange affaldsøer, der findes i området.